ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

Faidimple

ปทุมธานี

หญิง

22

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

23 พ.ค. 62

ntpswc_

กรุงเทพมหานคร

หญิง

22

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

18 ก.ค. 61

 

หน้าที่ 1