ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

Oneggkung

กรุงเทพมหานคร

หญิง

34

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

ไม่ระบุ

25 มิ.ย. 63

 

หน้าที่ 1