ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

ntpswc_

กรุงเทพมหานคร

หญิง

22

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

18 ก.ค. 61

nareubet

กรุงเทพมหานคร

ชาย

32

ปริญญาตรี

10 ปี

22 พ.ย. 60

 

หน้าที่ 1