ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

47

ปริญญาตรี

14 ปี

23 ธ.ค. 61

pound55

กรุงเทพมหานคร

ชาย

38

ปวส.

10 ปี

23 ธ.ค. 61

suwanan1993

กรุงเทพมหานคร

หญิง

25

ปริญญาตรี

1 ปี

21 ก.ย. 61

 

หน้าที่ 1