ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

ไม่มีรูปภาพ

สมุทรปราการ

หญิง

45

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

มากกว่า 20 ปี

23 มี.ค. 65

green2528

กรุงเทพมหานคร

ชาย

36

ปริญญาตรี

16 ปี

31 ต.ค. 64

 

หน้าที่ 1