ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

wran

กรุงเทพมหานคร

หญิง

35

ปริญญาตรี

10 ปี

13 ก.พ. 62

 

หน้าที่ 1