ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

MaksimKalinin

กรุงเทพมหานคร

ชาย

33

ปริญญาตรี

2 ปี

9 ต.ค. 62

ไม่มีรูปภาพ

นครราชสีมา

หญิง

22

มัธยมศึกษาปลาย

2 ปี

7 ก.ค. 62

 

หน้าที่ 1