ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

Day999

กรุงเทพมหานคร

ชาย

30

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

5 ปี

30 ม.ค. 62

athiti

กรุงเทพมหานคร

ชาย

22

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

9 มิ.ย. 61

 

หน้าที่ 1