ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

36

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

12 ปี

28 ต.ค. 60

 

หน้าที่ 1