ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

bowtar

กรุงเทพมหานคร

หญิง

29

ปริญญาตรี

5 ปี

1 ก.ค. 62

Warang

กรุงเทพมหานคร

หญิง

24

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

1 ก.พ. 62

 

หน้าที่ 1