ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

Phetch3

กรุงเทพมหานคร

หญิง

22

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

30 ต.ค. 64

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

22

มัธยมศึกษาปลาย

2 ปี

27 ส.ค. 64

 

หน้าที่ 1