ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

rabbit_katay

กรุงเทพมหานคร

หญิง

38

ปริญญาตรี

13 ปี

20 ก.ค. 64

 

หน้าที่ 1