ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

eeilliee

กรุงเทพมหานคร

หญิง

24

ปริญญาตรี

1 ปี

24 ก.ย. 64

 

หน้าที่ 1