ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

addza

ปราจีนบุรี

ชาย

31

ปริญญาโท

7 ปี

19 ธ.ค. 61

 

หน้าที่ 1