ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

27

ปริญญาตรี

4 ปี

5 ธ.ค. 60

 

หน้าที่ 1