ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

benchawan_chai

กรุงเทพมหานคร

หญิง

39

ปริญญาตรี

15 ปี

25 มี.ค. 61

banshee1234

กรุงเทพมหานคร

ชาย

26

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

ไม่ระบุ

13 ก.พ. 61

 

หน้าที่ 1