ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

banshee1234

กรุงเทพมหานคร

ชาย

26

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

ไม่ระบุ

13 ก.พ. 61

 

หน้าที่ 1