ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

33

ปริญญาตรี

10 ปี

12 ก.ค. 62

ไม่มีรูปภาพ

ไม่ระบุ

หญิง

21

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

11 มิ.ย. 62

ไม่มีรูปภาพ

ไม่ระบุ

หญิง

25

ปวส.

ไม่ระบุ

3 พ.ค. 62

aon251128

ไม่ระบุ

หญิง

33

ปริญญาตรี

3 ปี

17 เม.ย. 62

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

31

ปริญญาตรี

6 ปี

17 ม.ค. 62

ไม่มีรูปภาพ

ไม่ระบุ

หญิง

46

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

3 ม.ค. 62

 

หน้าที่ 1