ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

boonrasri_k

กรุงเทพมหานคร

ชาย

26

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

3 ปี

17 ต.ค. 61

suwanan1993

กรุงเทพมหานคร

หญิง

25

ปริญญาตรี

1 ปี

21 ก.ย. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

27

ปริญญาตรี

4 ปี

29 ส.ค. 61

eeilliee

กรุงเทพมหานคร

หญิง

24

ปริญญาตรี

1 ปี

22 ก.ค. 61

ntpswc_

กรุงเทพมหานคร

หญิง

22

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

18 ก.ค. 61

kansuda

กรุงเทพมหานคร

หญิง

22

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

ไม่ระบุ

7 ก.ค. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

32

ปริญญาตรี

3 ปี

30 มิ.ย. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

28

ปริญญาตรี

3 ปี

14 มิ.ย. 61

athiti

กรุงเทพมหานคร

ชาย

22

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

9 มิ.ย. 61

green2528

กรุงเทพมหานคร

ชาย

28

ปริญญาตรี

6 ปี

5 มิ.ย. 61

pattamapongth

ไม่ระบุ

ชาย

23

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

22 พ.ค. 61

Pranchalee779

กรุงเทพมหานคร

หญิง

26

ปริญญาโท

ไม่ระบุ

7 พ.ค. 61

Amonratpl

กรุงเทพมหานคร

ชาย

23

ปริญญาตรี

1 ปี

24 เม.ย. 61

Nilawan2537

สมุทรปราการ

หญิง

24

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

18 เม.ย. 61

benchawan_chai

กรุงเทพมหานคร

หญิง

39

ปริญญาตรี

15 ปี

25 มี.ค. 61

waros2521

นนทบุรี

ชาย

39

ปริญญาตรี

19 ปี

15 มี.ค. 61

ไม่มีรูปภาพ

ไม่ระบุ

ชาย

36

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

ไม่ระบุ

10 มี.ค. 61

ไม่มีรูปภาพ

ไม่ระบุ

หญิง

44

ปริญญาตรี

20 ปี

20 ก.พ. 61

 

หน้าที่ 1