ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

Amonratpl

กรุงเทพมหานคร

ชาย

23

ปริญญาตรี

1 ปี

24 เม.ย. 61

Nilawan2537

สมุทรปราการ

หญิง

24

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

18 เม.ย. 61

benchawan_chai

กรุงเทพมหานคร

หญิง

39

ปริญญาตรี

15 ปี

25 มี.ค. 61

waros2521

นนทบุรี

ชาย

39

ปริญญาตรี

19 ปี

15 มี.ค. 61

ไม่มีรูปภาพ

ไม่ระบุ

ชาย

36

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

ไม่ระบุ

10 มี.ค. 61

ไม่มีรูปภาพ

ไม่ระบุ

หญิง

44

ปริญญาตรี

20 ปี

20 ก.พ. 61

banshee1234

กรุงเทพมหานคร

ชาย

26

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

ไม่ระบุ

13 ก.พ. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

27

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

11 ก.พ. 61

golfnavy57

กระบี่

ชาย

46

มัธยมศึกษาปลาย

5 ปี

4 ก.พ. 61

chaikum

ชลบุรี

ชาย

30

ปริญญาตรี

6 ปี

17 ม.ค. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

27

ปริญญาตรี

4 ปี

5 ธ.ค. 60

nareubet

กรุงเทพมหานคร

ชาย

32

ปริญญาตรี

10 ปี

22 พ.ย. 60

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

47

ปริญญาตรี

14 ปี

5 พ.ย. 60

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

36

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

12 ปี

28 ต.ค. 60

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

40

ปริญญาโท

12 ปี

26 ต.ค. 60

 

หน้าที่ 1