ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

MaksimKalinin

กรุงเทพมหานคร

ชาย

33

ปริญญาตรี

2 ปี

9 ต.ค. 62

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

31

ปริญญาตรี

7 ปี

22 ก.ค. 62

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

42

ปริญญาโท

18 ปี

18 ก.ค. 62

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

33

ปริญญาตรี

10 ปี

12 ก.ค. 62

ไม่มีรูปภาพ

นครราชสีมา

หญิง

22

มัธยมศึกษาปลาย

2 ปี

7 ก.ค. 62

bowtar

กรุงเทพมหานคร

หญิง

29

ปริญญาตรี

5 ปี

1 ก.ค. 62

ไม่มีรูปภาพ

ไม่ระบุ

หญิง

21

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

11 มิ.ย. 62

manikarn

ภูเก็ต

หญิง

23

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

31 พ.ค. 62

Faidimple

ปทุมธานี

หญิง

22

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

23 พ.ค. 62

ไม่มีรูปภาพ

ไม่ระบุ

หญิง

25

ปวส.

ไม่ระบุ

3 พ.ค. 62

Lapatrada_Ra

นนทบุรี

หญิง

24

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

30 เม.ย. 62

aon251128

ไม่ระบุ

หญิง

33

ปริญญาตรี

3 ปี

17 เม.ย. 62

wran

กรุงเทพมหานคร

หญิง

35

ปริญญาตรี

10 ปี

13 ก.พ. 62

Warang

กรุงเทพมหานคร

หญิง

24

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

1 ก.พ. 62

Day999

กรุงเทพมหานคร

ชาย

30

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

5 ปี

30 ม.ค. 62

 

หน้าที่ 1