ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

ไม่มีรูปภาพ

ไม่ระบุ

หญิง

44

ปริญญาตรี

20 ปี

20 ก.พ. 61

banshee1234

กรุงเทพมหานคร

ชาย

26

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

ไม่ระบุ

13 ก.พ. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

27

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

11 ก.พ. 61

golfnavy57

กระบี่

ชาย

46

มัธยมศึกษาปลาย

5 ปี

4 ก.พ. 61

chaikum

ชลบุรี

ชาย

30

ปริญญาตรี

6 ปี

17 ม.ค. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

27

ปริญญาตรี

4 ปี

5 ธ.ค. 60

nareubet

กรุงเทพมหานคร

ชาย

32

ปริญญาตรี

10 ปี

22 พ.ย. 60

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

47

ปริญญาตรี

14 ปี

5 พ.ย. 60

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

36

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

12 ปี

28 ต.ค. 60

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

40

ปริญญาโท

12 ปี

26 ต.ค. 60

 

หน้าที่ 1