ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

aon251128

ไม่ระบุ

หญิง

33

ปริญญาตรี

3 ปี

17 เม.ย. 62

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

41

ปริญญาโท

18 ปี

21 ก.พ. 62

wran

กรุงเทพมหานคร

หญิง

35

ปริญญาตรี

10 ปี

13 ก.พ. 62

Warang

กรุงเทพมหานคร

หญิง

24

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

1 ก.พ. 62

Day999

กรุงเทพมหานคร

ชาย

30

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

5 ปี

30 ม.ค. 62

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

31

ปริญญาตรี

6 ปี

17 ม.ค. 62

ไม่มีรูปภาพ

ไม่ระบุ

หญิง

46

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

3 ม.ค. 62

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

47

ปริญญาตรี

14 ปี

23 ธ.ค. 61

pound55

กรุงเทพมหานคร

ชาย

38

ปวส.

10 ปี

23 ธ.ค. 61

addza

ปราจีนบุรี

ชาย

31

ปริญญาโท

7 ปี

19 ธ.ค. 61

rapeeporn_

กรุงเทพมหานคร

หญิง

23

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

23 ต.ค. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

43

ปริญญาตรี

6 ปี

23 ต.ค. 61

boonrasri_k

กรุงเทพมหานคร

ชาย

26

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

3 ปี

22 ต.ค. 61

suwanan1993

กรุงเทพมหานคร

หญิง

25

ปริญญาตรี

1 ปี

21 ก.ย. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

27

ปริญญาตรี

4 ปี

29 ส.ค. 61

eeilliee

กรุงเทพมหานคร

หญิง

24

ปริญญาตรี

1 ปี

22 ก.ค. 61

ntpswc_

กรุงเทพมหานคร

หญิง

22

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

18 ก.ค. 61

kansuda

กรุงเทพมหานคร

หญิง

22

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

ไม่ระบุ

7 ก.ค. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

32

ปริญญาตรี

3 ปี

30 มิ.ย. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

28

ปริญญาตรี

3 ปี

14 มิ.ย. 61

 

หน้าที่ 1