ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

41

ปริญญาโท

11 ปี

9 พ.ย. 61

rapeeporn_

กรุงเทพมหานคร

หญิง

23

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

23 ต.ค. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

43

ปริญญาตรี

6 ปี

23 ต.ค. 61

boonrasri_k

กรุงเทพมหานคร

ชาย

26

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

3 ปี

22 ต.ค. 61

suwanan1993

กรุงเทพมหานคร

หญิง

25

ปริญญาตรี

1 ปี

21 ก.ย. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

ชาย

27

ปริญญาตรี

4 ปี

29 ส.ค. 61

eeilliee

กรุงเทพมหานคร

หญิง

24

ปริญญาตรี

1 ปี

22 ก.ค. 61

ntpswc_

กรุงเทพมหานคร

หญิง

22

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

18 ก.ค. 61

kansuda

กรุงเทพมหานคร

หญิง

22

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

ไม่ระบุ

7 ก.ค. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

32

ปริญญาตรี

3 ปี

30 มิ.ย. 61

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

28

ปริญญาตรี

3 ปี

14 มิ.ย. 61

athiti

กรุงเทพมหานคร

ชาย

22

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

9 มิ.ย. 61

green2528

กรุงเทพมหานคร

ชาย

28

ปริญญาตรี

6 ปี

5 มิ.ย. 61

pattamapongth

ไม่ระบุ

ชาย

23

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

22 พ.ค. 61

Pranchalee779

กรุงเทพมหานคร

หญิง

26

ปริญญาโท

ไม่ระบุ

7 พ.ค. 61

Amonratpl

กรุงเทพมหานคร

ชาย

23

ปริญญาตรี

1 ปี

24 เม.ย. 61

Nilawan2537

สมุทรปราการ

หญิง

24

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

18 เม.ย. 61

benchawan_chai

กรุงเทพมหานคร

หญิง

39

ปริญญาตรี

15 ปี

25 มี.ค. 61

waros2521

นนทบุรี

ชาย

39

ปริญญาตรี

19 ปี

15 มี.ค. 61

 

หน้าที่ 1