ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

Kamonphan

ไม่ระบุ

หญิง

24

ปริญญาตรี

1 ปี

5 ก.ค. 65

ไม่มีรูปภาพ

สมุทรปราการ

หญิง

45

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

มากกว่า 20 ปี

23 มี.ค. 65

green2528

กรุงเทพมหานคร

ชาย

36

ปริญญาตรี

16 ปี

31 ต.ค. 64

Phetch3

กรุงเทพมหานคร

หญิง

22

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

30 ต.ค. 64

 

หน้าที่ 1