ภาพ

ตำแหน่ง

ที่ทำงาน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ประสบการณ์

อัพเดท

Action

badboy14

กรุงเทพมหานคร

ชาย

49

ปริญญาตรี

20 ปี

1 พ.ค. 65

ไม่มีรูปภาพ

สมุทรปราการ

หญิง

45

มัธยมศึกษาต้นหรือต่ำกว่า

มากกว่า 20 ปี

23 มี.ค. 65

green2528

กรุงเทพมหานคร

ชาย

36

ปริญญาตรี

16 ปี

31 ต.ค. 64

Phetch3

กรุงเทพมหานคร

หญิง

22

ปริญญาตรี

ไม่ระบุ

30 ต.ค. 64

eeilliee

กรุงเทพมหานคร

หญิง

24

ปริญญาตรี

1 ปี

24 ก.ย. 64

ไม่มีรูปภาพ

กรุงเทพมหานคร

หญิง

22

มัธยมศึกษาปลาย

2 ปี

27 ส.ค. 64

rabbit_katay

กรุงเทพมหานคร

หญิง

38

ปริญญาตรี

13 ปี

20 ก.ค. 64

 

หน้าที่ 1