ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

9 กุมภาพันธ์ 2554


รายละเอียด:

  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  • วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  • มีบุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น 4 สถาบันทันตกรรม ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554


ที่ตั้ง:

สถาบันทันตกรรม ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel / FAX:

0-2588-4005-8 ต่อ 104


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต