ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

3 ธันวาคม 2555


รายละเอียด:

กรมทหารพรานที่ 43 รับทหารพราน 120 อ.

กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี 120 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร: ทหารพราน

- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21-30 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

- ส่วนสูง 160 ซม.

- มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ฉบับ/ชุด)

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา และมารดา)

2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

4. สำเนาใบ สด.8 กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน

5. สำเนาใบ สด.43 กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร

6. สำเนาใบสำคัญ สด.9 กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือก

7. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ

8. รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 4 รูป

วิธีการรับสมัครงาน

สำหรับผู้สนใจสมัครตามประกาศรับสมัครทหารพราน 2556 กรมทหารพรานที่ 43 รับสมัครทหารพราน 120 อัตรา ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต