ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

25 มิถุนายน 2555


รายละเอียด:

กรมบังคับคดี รับ พนง.ขับรถยนต์

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครงาน ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมบังคับคดี (อาคาร อสีตีพรรษ ชั้น 2) ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. 0-2881-4819

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ จำนวน 1 ฉบับ


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต