ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

27 มีนาคม 2555


รายละเอียด:

กรมทหารพรานที่ 22 รับสมัครทหาร 50 อ.


กรม ทพ.22 จะรับสมัครทหารกองหนุนและทหารกองประจำการที่จะปลดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เข้าเป็น อส.ทพ. ของหน่วย จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นทหารกองหนุน และทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2555 สถานที่รับสมัคร ฝ่ายทหารพรานกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต