ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

10 มกราคม 2555


รายละเอียด:

กรมยุทธศึกษา ทบ. รับสัสดี 100 นาย

กรมยุทธศึกษาทหารบก กำหนดการรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดีประจำปี 2555

พฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. 54 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.

พุธที่ 7 ธ.ค.-พุธที่ 28 ธ.ค. 54 เวลาราชการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดีประจำปี 2555 ทำการ ปชส. ในส่วนของ ส.สายงานสัสดี ร่วมกับ นนส.ทบ. ปี 55 รวมทั้งผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์

พฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค.-พุธที่ 28 ธ.ค. 54 เวลาราชการ จัดพิมพ์คำแนะนำ/ใบสมัคร กสค.ยศ.ทบ.

จันทร์ที่ 4 ม.ค.-อังคารที่ 31 ม.ค. 55 เวลาราชการ จำหน่ายคำแนะนำ/สมัคร ทางไปรษณีย์ กสฝศ.ยศ.ทบ. ราคาชุดละ 130 บาท ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ดุสิต ในนาม พ.อ.ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถ.เทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อังคารที่ 4 ม.ค.-ศุกร์ที่ 24 ก.พ. 55 เวลาราชการ จำหน่ายคำแนะนำ/ใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

เสาร์ที่ 18 ก.พ.-ศุกร์ที่ 24 ก.พ. 55 เวลา 08.30-16.30 น. รับสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การทดสอบ

- จันทร์ที่ 23 เม.ย. 55 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการออกปัญหาสอบ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.

- อาทิตย์ที่ 29 เม.ย. 55 เวลา 08.00 น. สอบภาควิชาการ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 (บางนา)

- จันทร์ที่ 30 เม.ย. 55 เวลา 08.00 น. ประมวลผลสอบภาควิชาการ

- พฤหัสบดีที่ 3 พ.ค. 55 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลสอบ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.

- ศุกร์ที่ 4 พ.ค. 55 เวลา 08.00 น. ประกาศผลสอบภาควิชาการ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

- จันทร์ที่ 14 พ.ค. 55 เวลา 07.30 น. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามกีฬากองทัพบก ถ.วิภาวดี

- อังคารที่ 15 พ.ค. 55 เวลา 07.00 น. การตรวจโรค ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

- พุธที่ 16 พ.ค. 55 เวลา 07.00 น. การทดสอบด้านจิตเวช ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

- ศุกร์ที่ 18 พ.ค. 55 เวลา 08.00 น. การทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในตำแหน่งเสมียน ณ กรมการทหารสื่อสาร ถ.พระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ

- อังคารที่ 22 พ.ค. 55 เวลา 08.00 น. การสอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สวนเจ้าเชตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

- อังคารที่ 29 พ.ค. 55 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลสอบ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.

- พฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 55 เวลา 08.00 น. ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

การรายงานตัวและทำสัญญา

- อังคารที่ 5 มิ.ย. 55 เวลา 08.00 น. ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งตัวจริงและอะไหล่ รายงานตัวเพื่อเลือกตำแหน่ง/ที่อยู่ตามอัตราที่เปิดบรรจุจริง ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สวนเจ้าเชตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

- อังคารที่ 12 มิ.ย. 55 เวลา 08.00 น. ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งตัวจริงและอะไหล่รายงานตัวเพื่อทำสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยกรมสารบรรณทหารบก


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต