ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

14 ธันวาคม 2552


รายละเอียด:

สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน กศน. อำเภอถลาง จำนวน 3 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ในระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 52 - 6 ม.ค. 53 ที่สำนักงาน กศน. ภูเก็ต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 7 ม.ค. 53 วันที่สอบ ภาค ก สอบวันที่ 19 ม.ค. 53 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ภาค ค สอบวันที่ 25 ม.ค. 53 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 53 ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน วันที่ 27 ม.ค. 53 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต โทร. 076-221801 ต่อ 26


ที่ตั้ง:

Tel / FAX:

076-221801ต่อ26


เวบไซต์:

http://phuket.nfe.go.th/


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต