ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

7 กรกฏาคม 2554


รายละเอียด:

องค์การทหารผ่านศึก รับ จนท. จำนวนมาก

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และบุคคลทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมาก

- ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20-50 ปี มีความรู้ไม่ต่ำกว่าประโยคประถมศึกษา และมีสวัสดิการให้ตนเองและครอบครัว

สนใจติดต่อ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจันทบุรี 8/2 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ จ.จันทบุรี โทร. 0-3931-1547 ในเวลาราชการ ติดต่อที่ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทร. 0-2245-4618,

0-2245-9376-7 ต่อ 1801-1808 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต