ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

17 มิถุนายน 2554


จำนวน:

6 ตำแหน่ง


เอกสารเพิ่มเติม:


รายละเอียด:

เงินเดือน:
7,370บาท

ระดับการศึกษา:
- ปวช.
- ปวส.

รายละเอียดวุฒิ:
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลักษณะงาน:
รับผิดชอบการนำส่งหมายของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงาน- พิทักษ์ทรัพย์แจ้งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ นำส่งหนังสือในคดีแพ่งให้แก่คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสีย ในคดีทราบ จัดทำรายงานการส่งหมายช่วยเหลือเจ้าพนักงานบังคับคดีในการจัดเตรียมเอกสารการบังคับคดีจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของทรัพย์ที่ถูกบังคับคดี การจัดทำแผนผังที่ตั้งทรัพย์ การเดินหมาย คำคู่ความ หนังสือหรือประกาศของกรมบังคับคดี ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร:
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554


ที่ตั้ง:

ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เวบไซต์:

http://www.led.go.th


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต