ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

16 มิถุนายน 2554


รายละเอียด:

  • วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ที่ศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายอย่างน้อย 3 วิชา คือวิชาประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ วิชาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และวิชากฎหมายลักษณะพยาน
  • เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันสุดท้ายคือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 จะต้องสมัครภายในเวลา 22.00 น.) โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th หัวข้อการสมัครสอบแข่งขัน หรือ http://job.nacc.go.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 01 กรกฏาคม 2554


ที่ตั้ง:

สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.นนทบุรี (สนามบินน้ำ) ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

Tel / FAX:

0-2528-4907


เวบไซต์:

http://www.nccc.thaigov.net


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต