ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

10 มิถุนายน 2554


รายละเอียด:

 • 1.เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน (ทหารกองเกิน)
  1) กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร อายุตั้งแต่ 21 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
  2) กรณีเป็นบุคคลพลเรือน อายุตั้งแต่ 18-20 ปี
  2.มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
  3.ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร ขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป
  4.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
  5.มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์, พังงา, ภูเก็ต. กระบี่, นครศรีฯ, ตรัง, พัทลุง)
  6.มีความสมัครใจที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้ประสงค์จะสมัครให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (จำนวน 2 ชุด) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.0-7538-3401 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.kkptp4.com

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554


ที่ตั้ง:

ที่มา:

อินเตอร์เน็ต