ตราครุฑ

งานราชการ

หน่วยงาน:


ตำแหน่งงาน:


ลงประกาศวันที่:

5 ธันวาคม 2552


รายละเอียด:

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 8,610.- บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

ผู้สนใจสมัครได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 22/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ 3 11 ธันวาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-338532


ที่ตั้ง:

22/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Tel / FAX:

032-338532


ที่มา:

อินเตอร์เน็ต