ลงประกาศงาน
  •  ตำแหน่งงานถูกนำเสนอในรูปแบบ WEB 2.0
  •  มีบริการกรอกข้อมูลบริษัทและตำแหน่งงานให้
  •  ออกแบบ Theme สำหรับบริษัทของท่านโดยเฉพาะ
  •  แสดงโลโก้, แผ่นที่, ผลิตภัณฑ์, ผู้บริหารของบริษัทได้
  •  มีสิทธิในการลงประกาศแบนเนอร์ที่หน้าแรกของเว็บไซต์
ค้นประวัติ
  •  ค้นประวัติได้ไม่จำกัด
  •  ดาวน์โหลดประวัติของผู้สมัครงานได้
  •  มีระบบจัดการใบประวัติของผู้สมัครงาน
  •  สามารถนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครงานได้ทันที
  •  เข้าถึง Social networking ของผู้สมัครงานได้

สำหรับผู้ประกอบการ

Username:

Password: